JooMix.org

logo


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a NaturalPatika Webshop Kft. (székhelye: 2483 Gárdony, V.u.2.;

Cégjegyzékszám: 07-09-026566; 

adószáma: 25453144-2-07;

közösségi adószáma: HU25453144-2-07

Kereskedelmi és Iparkamarai tagsági száma: FE25453144, 

Elérhetőségek  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; telefon: +36 70 312-29-92; 

továbbiakban: „Naturalpatika”) és a Naturalpatika által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Naturalpatika és Vásárló a továbbiakban együttesen: „Felek”).

1.    Általános rendelkezések, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Pharmia http://www.naturalpatika.hu/ weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus termékáruházán (a továbbiakban: „Webshop”) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.  Az Online termékházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) szabályozza.

 

1.2. Az Online termékházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléssel és házhozszállítás útján történő kézhezvétellel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben részletesen meghatározott módon.  

1.3. A Webshop termékeit bárki jogosult megvásárolni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.  

1.4. A Vásárló által történő megrendelés leadásával és a megrendelés NaturalPatika Webshop Kft. által történő elfogadásával a Felek között létrejött szerződés elektronikus úton kötött írásbeli szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és annak létrejöttét követő 5 évig utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződéskötés nyelve magyar.

2.    Megrendelés

2.1. A rendeléshez előzetes regisztráció nem szükséges, de a későbbi rendeléseket megkönnyíti. 

2.2. A rendelés menete:

2.2.1. A termék kiválasztása a www.naturalpatika.hu  honlapon elérhető "Megrendelő lap"-on történik.

2.2.2. A rendelés véglegesítését, és az adatok ellenőrzését a „Tovább” linkre kattintva végezheti el, ugyanis itt megjelenik a végleges rendelés, az összes rendelt termékkel, a szállítási címmel és a teljes végösszeggel. Ha ezek valamelyikét módosítani szeretné, akkor a különböző műveletek fülei alatt ezt megteheti. A "Vissza" linkre kattintva a már leellenőrzött adatokat tekintheti meg újból.

2.2.3. Miután a termék(ek) kiválasztása megtörtént, a „Küldöm” linkre kattintva továbbíthatja rendelését részünkre. Kérjük, az elküldés előtt ellenőrizze, hogy rendelése mindenben megfelel-e szándékának. Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, kérjük azt haladéktalanul, jelezze a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy a +36 70 3122992-as telefonszámon.

2.3. A vásárolt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termékcikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni.  A termékhez a számlát mellékeljük. Amennyiben a számlát véletlenül nem kapná kézhez a termékkel együtt, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a  NaturalPatika Webshop Kft. kínálatában található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a fent megjelölt e-mail címen.

 

 2.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az érvényes általános forgalmi adót is tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségéről tájékoztatót az „Szállítási és Fizetési információk” menüpontban és jelen ÁSZF 3.1 pontjában találhat. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

2.4.1. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a NaturalPatika Webshop Kft.fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a már megrendelt termékekre nem vonatkozik.

2.5. A megrendelést a Naturalpatika weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A NaturalPatika Webshop Kft.-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. A Vásárló a megrendelés leadásával és a vásárlás feltételeinek, a megfelelő mező bejelölésével történő elfogadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvasta és megértette.

 

2.7. A NaturalPatika Webshop Kft. a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A visszaigazoló levél tartalmazza a megrendelés adatait, a fizetendő teljes összeget, a megrendelés azonosítóját, a kiszállítás várható idejét és az elérhetőségeinket. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a Felek számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a NaturalPatika Webshop Kft. ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.    Szállítási és fizetési feltételek

 

3.1. A megrendelés visszaigazolását követően a NaturalPatika Webshop Kft. postai úton küldi a megrendelt terméke(ke)t. A terméket banki utalással, valamint kiszállítás után "Belföldi postautalvány"- on fizetheti ki. 30.000,- Ft-ot meghaladó rendelés esetén banki előreutalás szükséges, vagy a termék(ek)et postai utánvéttel szállítjuk.Utánvéttel történő fizetésre csak Magyarország területén belüli kiszállítás esetén van lehetőség.

3.2. Utánvétellel történő fizetés esetén kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani! A NaturalPatika Webshop Kft. a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.3. A bruttó 40.000,- Ft összeget meghaladó megrendelések esetén - amennyiben a fizetés bankielőreutalással történik - a szállítási díjat a NaturalPatika Webshop Kft. viseli.

3.4. A Weboldalon megrendelt termékeket a NaturalPatika Webshop Kft. a Vásárló által előzőleg megadott a Vásárlónak e-mailben küldött megrendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen adja át.

3.5. A NaturalPatika Webshop Kft. a Felek ettől eltérő kifejezett megállapodása kivételével köteles a termék megrendelésétől számított 10 napon belül teljesíteni. A posta kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük.

3.6. Amennyiben a NaturalPatika Webshop Kft. a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

3.7. A Vásárló utánvétes termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálja.  

 

4.    Szavatosság

 

4.1. A szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) számú GKM rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.  

 

Ha az átvett termék hibás, a vásárló érvényesítheti szavatossági igényét. A Vásárló szavatossági jogait az olyan hibák tekintetében érvényesítheti, amelyek a teljesítés időpontjában már megvoltak, és két éven belül felszínre kerültek.

 

4.2. Az igényérvényesítés módja:

 

4.2.1. Ha a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni a NaturalPatika Webshop Kft. vel szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Szavatossági igény érvényesítésének (az 5. ponttól eltérően) nem feltétele a bontatlan csomagolás.

4.2.2. A NaturalPatika Webshop Kft. a Vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) a Vásárló nevét, címét,

b) a termék megnevezését, vételárát,

c) a vásárlás időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

g) a kifogás rendezésének módját.

 

4.2.3. Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni (meg kell küldeni).

 

4.2.4. Ha a NaturalPatika Webshop Kft. a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

4.3.    Az igényérvényesítés határideje:

 

4.3.1.    A terméket csak a terméken megjelölt szavatossági időn belül lehet felhasználni. A Vásárló a termék hibája esetén - meghatározott feltételek mellett - élhet szavatossági jogaival. A Vásárló szavatossági igényét az átvételt követő két évig érvényesítheti.

 

4.3.2.    Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az átvételtől számított első hat hónapban felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Hat hónap leteltével a bizonyítási teher megfordul és a továbbiakban nem a Pharmiának kell a hiba keletkezési körülményeit bizonyítania, hanem a Vásárló közvetlenül fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (NFH). Ez esetben a vizsgálat költségeit a Vásárlónak kell megelőlegeznie és az csak abban az esetben jár vissza, ha a kifogása alaposnak minősült.

 

4.4.    A szavatosság az alábbiakra terjed ki:

 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha a vásárlás időpontjában nem felel meg a jogszabályban előírt tulajdonságoknak; nem rendelkezik az azonos fajtájú termékre jellemző minősséggel; alkalmatlan ugyanazokra a célokra, melyre azonos fajtájú terméket rendszerint használnak; nem rendelkezik a termék leírásában szereplő tulajdonságokkal.

 

4.5.    Kicserélés, árleszállítás, elállás:

 

4.5.1.    A Vásárló a termék hibája esetén kérhet kicserélést. Ha a kicserélés lehetetlen (pl. nincs azonos vagy hasonló termék a NaturalPatika Webshop Kft. készletében) vagy ha a csere aránytalan többletköltséget eredményezne, nyitva áll az árleszállítás igénylésének a lehetősége, illetőleg az elállás (azaz a vételár visszakövetelése), mely utóbbira akkor kerülhet sor, ha a jogosultnak kicserélésre nincs joga, illetőleg ha a korábbi igények teljesítését a kötelezett nem vállalja vagy nem tudja teljesíteni. Fontos szabály ugyanakkor, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.

 

4.5.2.     A kicserélést megfelelő határidőn belül, a Vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, legfeljebb tizenöt napon belül végezzük el.

 

4.5.3.    A Vásárló a választott szavatossági jogáról másikra térhet át (árleszállítás vagy elállás esetén, egyikről a másikra), azonban az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

4.5.4. A Naturalatika mentesül a felelősség alól, ha a Vásárló már a szerződéskötéskor tudott a hibáról, és ennek ismeretében is megkötötte a szerződést.

 

4.5.5. Ha a Vásárló észreveszi, hogy a NaturalPatika Webshop Kft. hibásan teljesített, és ezt nem közli időben (kézhezvételtől számított 2 hónapon belül), akkor az ebből eredő kárért a NaturalPatika Webshop Kft. nem felel.

4.6.    Hibás teljesítés esetén a fogyasztó nemcsak szavatossági igényt érvényesíthet, de kérheti a hibás teljesítéssel okozott kára megtérítését is.

 

Bővebb tájékoztatást a fent megjelölt jogszabályhelyeken kívül a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján találhat.

 

5.    Elállási jog, és annak módja

 

5.1. Amennyiben a Vásárló a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt a termék kézhezvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. (Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.)

 

5.2. A kézhezvétel időpontja a futártól/postástól történő átvétel időpontja. Az átvétel időpontja a számlával bizonyítható.

 

5.3. Az elállás jelzésével egyidejűleg gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.

5.4. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia a NaturalPatika Webshop Kft. címére. A NaturalPatika Webshop Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Abban az esetben, ha a terméket kibontották nem vállaljuk a termék visszavásárlását. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vásárlónak kell gondoskodnia.

5.5. A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

5.6. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a NaturalPatika Webshop Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, az elállástól számított 14 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló által megadott bankszámlára, vagy a Vásárlóval történő előzetes megbeszélés alapján, postai úton fizeti vissza.

6.    Egyéb rendelkezések

 

6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit.

 

6.2. A NaturalPatika Webshop Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

6.3. A NaturalPatika Webshop Kft. a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A NaturalPatika Webshop Kft. a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a NaturalPatika Webshop Kft. alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Naturalpatika a Vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (2012. január 1-től 2011. évi CXII. tv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Nyilatkozatunkat.

6.4. A NaturalPatika Webshop Kft. jogosult a Vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A NaturalPatika Webshop Kft. nem köteles ellenőrizni, hogy a Vásárló által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A Vásárló a jelen pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a NaturalPatika Webshop Kft. a visszavonást követően a Vásárló részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott Vásárlók adatai közül.

6.5. A NaturalPatika Webshop Kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Vásárlóinkat hírlevélben és a belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk.

6.6. A NaturalPatika Webshop Kft. magatartási kódexszel nem rendelkezik.

6.7. Tájékoztatjuk, hogy internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki!

6.8. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; címen,

valamint a NaturalPatika Webshop Kft. +36 70 3122992-as telefonszámon, amely telefonszám hétfőtől szombatig, közép európai idő szerint délelőtt 10 órától este 18 óráig hívható.  

Az üzemeltető bankszámlaszáma: Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet - számlaszám 2016.01.11-től

IBAN szám: HU33   0000 0000 (nemzetközi bankszámlaszám)

BIC (SWIFT): TAKBHUHB

A honlap tárhelyét a DotRoll Kft. biztosítja.

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Tel.: +36 1 4323232

support @ dotroll.com

Gárdony, 2016. január 8.

dr.Nona International Ltd.

A NaturalPatika a dr.Nona International Ltd. független termékközvetítője.

Elérhetőség

NaturalPatika Webshop Kft.
2483 Gárdony, V. utca 2. 
H2483

+36 70 3122992
E-mail: naturalpatika@gmail.com

facebook