JooMix.org

logo

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT   NaturalPatika Webshop Kft.  (székhelye: 2483 Gárdony, V.u.2..; Cg:07-09-026566; adószáma: 25453144-2-07; elérhetőségek: e-mail:   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. document.getElementById('cloak22ea58ea093c1b7ac1bb6912ab8f7cb5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy22ea58ea093c1b7ac1bb6912ab8f7cb5 = 'info' + '@'; addy22ea58ea093c1b7ac1bb6912ab8f7cb5 = addy22ea58ea093c1b7ac1bb6912ab8f7cb5 + 'naturalpatika' + '.' + 'hu'; var addy_text22ea58ea093c1b7ac1bb6912ab8f7cb5 = 'info' + '@' + 'naturalpatika' + '.' + 'hu';document.getElementById('cloak22ea58ea093c1b7ac1bb6912ab8f7cb5').innerHTML += ''+addy_text22ea58ea093c1b7ac1bb6912ab8f7cb5+''; ; telefon: +36 70 312-29-92; továbbiakban: „NaturalPatika Webshop Kft.”) tiszteletben tartja a weboldala látogatóinak személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot. Az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a http://naturalpatika.hu weboldalnak (a továbbiakban: „Weboldal”) működtetésére vonatkozik, amely Weboldalon a jelen adatvédelmi nyilatkozat közvetlenül elérhető. A NaturalPatika Webshop Kft., mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli. Az adatvédelmi törvény rendelkezéseit itt olvashatja.(2011. december 31-ig: 1992. évi LXIII. törvény.; 2012. január 1-től: 2011. évi CXII. törvény) A NaturalPatika Webshop Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: - 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) - 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) - 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; - 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) - 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról - 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) - 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról  Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a NaturalPatika Webshop Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. A NaturalPatika Webshop Kft., mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint tájékoztatja. 2. AZONOSÍTÁSRA ALKALMAS ADATOK KEZELÉSE 2.1. Önként rendelkezésre bocsátott Személyes Adatok A Naturalpatika kezeli azokat az önként rendelkezésére bocsátott adatokat, amelyek alkalmasak az Ön személy szerinti azonosítására, mint például a név, lakcím, telefonszám, e-mail cím („Személyes Adatok”). A Személyes Adatokat Ön a Weboldal megfelelő részének használatával bocsátja a rendelkezésünkre. A NaturalPatika Webshop Kft. a Személyes Adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az adatkezelés célja a NaturalPatika Webshop Kft. által nyújtott szolgáltatások nyújtásának biztosítása és fejlesztése,  a Vásárlóval  történő kapcsolattartás, illetve hírlevél, illetve szakmai munkákról, szolgáltatásairól, termékeiről és egyéb tevékenységeiről tájékoztató, ismeretterjesztő anyag a Vásárlóhoz történő eljuttatása. A NaturalPatika Webshop Kft. a neki megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely  Vásárló  e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ő vesz igénybe szolgáltatást. A megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót  terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 2.2. Web-szerver látogatási adatok A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Vásárló bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a NaturalPatika Webshop Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ilyen adatok például az IP cím, a látogatás időpontja, a felkeresett oldalak, a weboldal, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a a Vásárló külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes  a Vásárló  adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az NaturalPatika Webshp Kft. fér hozzá. Ha Weboldalunk cookie-kat használ, a web-szerver gyűjti az ezekkel kapcsolatos adatokat is. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az informatikai rendszer technikai fejlesztése és  a Vásárló jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és/vagy a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is. 3. FELHASZNÁLÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS A Személyes Adatokat felhasználhatjuk abból a célból, hogy a Weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően kapcsolatba lépjünk Önnel, termékeinket kérésére eljuttassuk Önhöz, illetőleg Önt a termékeinkre és a szolgáltatásainkra vonatkozó információkkal lássuk el. A Személyes Adatokat kizárólag a közösen végzett szolgáltatásokkal kapcsolatban továbbítjuk a megbízottjainknak, szállítóinknak, és szerződéses partnereinknek. A megbízottaink, szállítóink, és szerződéses partnereink semmilyen más módon nem használhatják fel ezeket az adatokat, csak a NaturalPatika Webshop Kft.-nak történő szolgáltatásnyújtás érdekében, illetve azokkal a szolgáltatásokkal összefüggésben, amit a Naturalpatika-val együttműködésben végeznek. A NaturalPatika Webshop Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Személyes Adatokat a hatóságok jogszerű megkeresésére történő válaszadás során, illetőleg ha azt a jogszabályok előírják, átadja. Mindenki, aki részére a NaturalPatika Webshop Kft. adatokat ad át, szerződés alapján köteles legalább a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatba foglaltakkal egyenértékű védelmet biztosítani az adatok tekintetében. A Személyes Adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személynek, illetékteleneknek nem szolgáltatjuk ki. A Személyes Adatokat védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Személyes Adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megteszünk.  4. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA A Vásárló által megadott Személyes Adatok addig kezelhetőek a NaturalPatika Webshop Kft., mint adatkezelő részéről, amíg  a Vásárló kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A NaturalPatika Webshop Kft. biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes Vásárlói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha  a Vásárló Személyes Adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, és/vagy adatainak törlését kérte, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható. 5. AZ ÉRÍNTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK Személyes Adatok helyesbítése és a Személyes Adatok törlése vagy zárolása iránti igény kifejezett írásos nyilatkozattal közölhető az alábbi e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. document.getElementById('cloak6f771392e8d237af4d594f2c98c5c8e5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6f771392e8d237af4d594f2c98c5c8e5 = 'info' + '@'; addy6f771392e8d237af4d594f2c98c5c8e5 = addy6f771392e8d237af4d594f2c98c5c8e5 + 'naturalpatika' + '.' + 'hu'; var addy_text6f771392e8d237af4d594f2c98c5c8e5 = 'info' + '@' + 'naturalpatika' + '.' + 'hu';document.getElementById('cloak6f771392e8d237af4d594f2c98c5c8e5').innerHTML += ''+addy_text6f771392e8d237af4d594f2c98c5c8e5+''; Személyes Adataik kezeléséről  a Vásárlók a NaturalPatika Webshop Kft.-tól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, a Naturalpatika címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. document.getElementById('cloakd008584a9b646d358cbba8686e90868a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd008584a9b646d358cbba8686e90868a = 'info' + '@'; addyd008584a9b646d358cbba8686e90868a = addyd008584a9b646d358cbba8686e90868a + 'naturalpatika' + '.' + 'hu'; var addy_textd008584a9b646d358cbba8686e90868a = 'info' + '@' + 'naturalpatika' + '.' + 'hu';document.getElementById('cloakd008584a9b646d358cbba8686e90868a').innerHTML += ''+addy_textd008584a9b646d358cbba8686e90868a+'';  e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a NaturalPatika Webshop Kft. csak akkor tekint hitelesnek, ha azt  a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet  a Vásárlónak a Naturalpatika által kezelt adataira, azok forrásaira,  az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik, milyen célból és milyen jogalapon kapták vagy kapják meg a Vásárló adatait. Az érintett tiltakozhat Személyes Adatának kezelése ellen, ennek részletes módját az adatvédelmi törvény 16/A § tartalmazza (2012. január 1-től: 21.§). Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Erről részletes tájékoztatást az adatvédelmi törvény 17.§-ban olvashat (2012. január 1-től: 22.§) A Vásárló az adatvédelmi törvény valamint az 1954. évi IV. tv alapján jogérvényesítési lehetőségeit bíróságon gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes Adattal kapcsolatban kérheti 2011. december 31-ig az adatvédelmi biztos, 2012. január 1-től a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.   Jogorvoslat:   1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;   b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;   c) törvényben meghatározott egyéb esetben.   2. A NaturalPatika Webshop Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.     3. Amennyiben a Felhasználó a NaturalPatika Webshop Kft. (Szolgáltató) által  meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.     4. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 A NaturalPatika Webshop Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt Személyes Adatokat maga dolgozza fel A NaturalPatika Webshop Kft. bármikor jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról  a Vásárlókat hírlevélben és a belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-40771  Gárdony, 2016. január 8.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK   A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a NaturalPatika Webshop Kft. (székhelye: 2483 Gárdony, V.u.2.; Cégjegyzékszám: 07-09-026566;  adószáma: 25453144-2-07; közösségi adószáma: HU25453144-2-07 Kereskedelmi és Iparkamarai tagsági száma: FE25453144,  Elérhetőségek  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. document.getElementById('cloak16f9b2ebea899d5dffc2364642d9312e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy16f9b2ebea899d5dffc2364642d9312e = 'natralpatika' + '@'; addy16f9b2ebea899d5dffc2364642d9312e = addy16f9b2ebea899d5dffc2364642d9312e + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text16f9b2ebea899d5dffc2364642d9312e = 'e-mail';document.getElementById('cloak16f9b2ebea899d5dffc2364642d9312e').innerHTML += ''+addy_text16f9b2ebea899d5dffc2364642d9312e+''; ; telefon: +36 70 312-29-92;  továbbiakban: „Naturalpatika”) és a Naturalpatika által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Naturalpatika és Vásárló a továbbiakban együttesen: „Felek”). 1.    Általános rendelkezések, a Felek közötti szerződés létrejötte   1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Pharmia http://www.naturalpatika.hu/ weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus termékáruházán (a továbbiakban: „Webshop”) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.  Az Online termékházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) szabályozza.   1.2. Az Online termékházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléssel és házhozszállítás útján történő kézhezvétellel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben részletesen meghatározott módon.   1.3. A Webshop termékeit bárki jogosult megvásárolni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.   1.4. A Vásárló által történő megrendelés leadásával és a megrendelés NaturalPatika Webshop Kft. által történő elfogadásával a Felek között létrejött szerződés elektronikus úton kötött írásbeli szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és annak létrejöttét követő 5 évig utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződéskötés nyelve magyar. 2.    Megrendelés 2.1. A rendeléshez előzetes regisztráció nem szükséges, de a későbbi rendeléseket megkönnyíti.  2.2. A rendelés menete: 2.2.1. A termék kiválasztása a www.naturalpatika.hu  honlapon elérhető "Megrendelő lap"-on történik. 2.2.2. A rendelés véglegesítését, és az adatok ellenőrzését a „Tovább” linkre kattintva végezheti el, ugyanis itt megjelenik a végleges rendelés, az összes rendelt termékkel, a szállítási címmel és a teljes végösszeggel. Ha ezek valamelyikét módosítani szeretné, akkor a különböző műveletek fülei alatt ezt megteheti. A "Vissza" linkre kattintva a már leellenőrzött adatokat tekintheti meg újból. 2.2.3. Miután a termék(ek) kiválasztása megtörtént, a „Küldöm” linkre kattintva továbbíthatja rendelését részünkre. Kérjük, az elküldés előtt ellenőrizze, hogy rendelése mindenben megfelel-e szándékának. Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, kérjük azt haladéktalanul, jelezze a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. document.getElementById('cloake9f5fd66b45ccfd5dafd12c93e982695').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye9f5fd66b45ccfd5dafd12c93e982695 = 'naturalpatika' + '@'; addye9f5fd66b45ccfd5dafd12c93e982695 = addye9f5fd66b45ccfd5dafd12c93e982695 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_texte9f5fd66b45ccfd5dafd12c93e982695 = 'naturalpatika' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloake9f5fd66b45ccfd5dafd12c93e982695').innerHTML += ''+addy_texte9f5fd66b45ccfd5dafd12c93e982695+'';  e-mail címen, vagy a +36 70 3122992-as telefonszámon. 2.3. A vásárolt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termékcikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni.  A termékhez a számlát mellékeljük. Amennyiben a számlát véletlenül nem kapná kézhez a termékkel együtt, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a  NaturalPatika Webshop Kft. kínálatában található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a fent megjelölt e-mail címen.    2.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az érvényes általános forgalmi adót is tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségéről tájékoztatót az „Szállítási és Fizetési információk” menüpontban és jelen ÁSZF 3.1 pontjában találhat. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.   2.4.1. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a NaturalPatika Webshop Kft.fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a már megrendelt termékekre nem vonatkozik. 2.5. A megrendelést a Naturalpatika weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A NaturalPatika Webshop Kft.-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 2.6. A Vásárló a megrendelés leadásával és a vásárlás feltételeinek, a megfelelő mező bejelölésével történő elfogadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvasta és megértette.   2.7. A NaturalPatika Webshop Kft. a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A visszaigazoló levél tartalmazza a megrendelés adatait, a fizetendő teljes összeget, a megrendelés azonosítóját, a kiszállítás várható idejét és az elérhetőségeinket. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a Felek számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a NaturalPatika Webshop Kft. ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 3.    Szállítási és fizetési feltételek   3.1. A megrendelés visszaigazolását követően a NaturalPatika Webshop Kft. postai úton küldi a megrendelt terméke(ke)t. A terméket banki utalással, valamint kiszállítás után "Belföldi postautalvány"- on fizetheti ki. 30.000,- Ft-ot meghaladó rendelés esetén banki előreutalás szükséges, vagy a termék(ek)et postai utánvéttel szállítjuk.Utánvéttel történő fizetésre csak Magyarország területén belüli kiszállítás esetén van lehetőség. 3.2. Utánvétellel történő fizetés esetén kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani! A NaturalPatika Webshop Kft. a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. 3.3. A bruttó 40.000,- Ft összeget meghaladó megrendelések esetén - amennyiben a fizetés bankielőreutalással történik - a szállítási díjat a NaturalPatika Webshop Kft. viseli. 3.4. A Weboldalon megrendelt termékeket a NaturalPatika Webshop Kft. a Vásárló által előzőleg megadott a Vásárlónak e-mailben küldött megrendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen adja át. 3.5. A NaturalPatika Webshop Kft. a Felek ettől eltérő kifejezett megállapodása kivételével köteles a termék megrendelésétől számított 10 napon belül teljesíteni. A posta kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük. 3.6. Amennyiben a NaturalPatika Webshop Kft. a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. 3.7. A Vásárló utánvétes termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálja.     4.    Szavatosság   4.1. A szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) számú GKM rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.     Ha az átvett termék hibás, a vásárló érvényesítheti szavatossági igényét. A Vásárló szavatossági jogait az olyan hibák tekintetében érvényesítheti, amelyek a teljesítés időpontjában már megvoltak, és két éven belül felszínre kerültek.   4.2. Az igényérvényesítés módja:   4.2.1. Ha a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni a NaturalPatika Webshop Kft. vel szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Szavatossági igény érvényesítésének (az 5. ponttól eltérően) nem feltétele a bontatlan csomagolás. 4.2.2. A NaturalPatika Webshop Kft. a Vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti: a) a Vásárló nevét, címét, b) a termék megnevezését, vételárát, c) a vásárlás időpontját, d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, g) a kifogás rendezésének módját.   4.2.3. Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni (meg kell küldeni).   4.2.4. Ha a NaturalPatika Webshop Kft. a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót. 4.3.    Az igényérvényesítés határideje:   4.3.1.    A terméket csak a terméken megjelölt szavatossági időn belül lehet felhasználni. A Vásárló a termék hibája esetén - meghatározott feltételek mellett - élhet szavatossági jogaival. A Vásárló szavatossági igényét az átvételt követő két évig érvényesítheti.   4.3.2.    Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az átvételtől számított első hat hónapban felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Hat hónap leteltével a bizonyítási teher megfordul és a továbbiakban nem a Pharmiának kell a hiba keletkezési körülményeit bizonyítania, hanem a Vásárló közvetlenül fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (NFH). Ez esetben a vizsgálat költségeit a Vásárlónak kell megelőlegeznie és az csak abban az esetben jár vissza, ha a kifogása alaposnak minősült.   4.4.    A szavatosság az alábbiakra terjed ki:   Egy termék akkor minősül hibásnak, ha a vásárlás időpontjában nem felel meg a jogszabályban előírt tulajdonságoknak; nem rendelkezik az azonos fajtájú termékre jellemző minősséggel; alkalmatlan ugyanazokra a célokra, melyre azonos fajtájú terméket rendszerint használnak; nem rendelkezik a termék leírásában szereplő tulajdonságokkal.   4.5.    Kicserélés, árleszállítás, elállás:   4.5.1.    A Vásárló a termék hibája esetén kérhet kicserélést. Ha a kicserélés lehetetlen (pl. nincs azonos vagy hasonló termék a NaturalPatika Webshop Kft. készletében) vagy ha a csere aránytalan többletköltséget eredményezne, nyitva áll az árleszállítás igénylésének a lehetősége, illetőleg az elállás (azaz a vételár visszakövetelése), mely utóbbira akkor kerülhet sor, ha a jogosultnak kicserélésre nincs joga, illetőleg ha a korábbi igények teljesítését a kötelezett nem vállalja vagy nem tudja teljesíteni. Fontos szabály ugyanakkor, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.   4.5.2.     A kicserélést megfelelő határidőn belül, a Vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, legfeljebb tizenöt napon belül végezzük el.   4.5.3.    A Vásárló a választott szavatossági jogáról másikra térhet át (árleszállítás vagy elállás esetén, egyikről a másikra), azonban az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.   4.5.4. A Naturalatika mentesül a felelősség alól, ha a Vásárló már a szerződéskötéskor tudott a hibáról, és ennek ismeretében is megkötötte a szerződést.   4.5.5. Ha a Vásárló észreveszi, hogy a NaturalPatika Webshop Kft. hibásan teljesített, és ezt nem közli időben (kézhezvételtől számított 2 hónapon belül), akkor az ebből eredő kárért a NaturalPatika Webshop Kft. nem felel. 4.6.    Hibás teljesítés esetén a fogyasztó nemcsak szavatossági igényt érvényesíthet, de kérheti a hibás teljesítéssel okozott kára megtérítését is.   Bővebb tájékoztatást a fent megjelölt jogszabályhelyeken kívül a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján találhat.   5.    Elállási jog, és annak módja   5.1. Amennyiben a Vásárló a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt a termék kézhezvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. (Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.)   5.2. A kézhezvétel időpontja a futártól/postástól történő átvétel időpontja. Az átvétel időpontja a számlával bizonyítható.   5.3. Az elállás jelzésével egyidejűleg gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. 5.4. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia a NaturalPatika Webshop Kft. címére. A NaturalPatika Webshop Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Abban az esetben, ha a terméket kibontották nem vállaljuk a termék visszavásárlását. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vásárlónak kell gondoskodnia. 5.5. A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt). 5.6. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a NaturalPatika Webshop Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, az elállástól számított 14 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló által megadott bankszámlára, vagy a Vásárlóval történő előzetes megbeszélés alapján, postai úton fizeti vissza. 6.    Egyéb rendelkezések   6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit.   6.2. A NaturalPatika Webshop Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.   6.3. A NaturalPatika Webshop Kft. a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A NaturalPatika Webshop Kft. a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a NaturalPatika Webshop Kft. alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Naturalpatika a Vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (2012. január 1-től 2011. évi CXII. tv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Nyilatkozatunkat. 6.4. A NaturalPatika Webshop Kft. jogosult a Vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A NaturalPatika Webshop Kft. nem köteles ellenőrizni, hogy a Vásárló által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A Vásárló a jelen pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a NaturalPatika Webshop Kft. a visszavonást követően a Vásárló részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott Vásárlók adatai közül. 6.5. A NaturalPatika Webshop Kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Vásárlóinkat hírlevélben és a belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk. 6.6. A NaturalPatika Webshop Kft. magatartási kódexszel nem rendelkezik. 6.7. Tájékoztatjuk, hogy internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki! 6.8. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. document.getElementById('cloaka59dd42ff2fb58967abb7905db3f7e2c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya59dd42ff2fb58967abb7905db3f7e2c = 'naturalpatika' + '@'; addya59dd42ff2fb58967abb7905db3f7e2c = addya59dd42ff2fb58967abb7905db3f7e2c + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_texta59dd42ff2fb58967abb7905db3f7e2c = 'naturalpatika' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloaka59dd42ff2fb58967abb7905db3f7e2c').innerHTML += ''+addy_texta59dd42ff2fb58967abb7905db3f7e2c+''; ; címen, valamint a NaturalPatika Webshop Kft. +36 70 3122992-as telefonszámon, amely telefonszám hétfőtől szombatig, közép európai idő szerint délelőtt 10 órától este 18 óráig hívható.   Az üzemeltető bankszámlaszáma: Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet - számlaszám 2016.01.11-től IBAN szám: HU33   0000 0000 (nemzetközi bankszámlaszám) BIC (SWIFT): TAKBHUHB A honlap tárhelyét a DotRoll Kft. biztosítja. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Tel.: +36 1 4323232 support @ dotroll.com Gárdony, 2016. január 8.

Pattanásos a bőröm! Uncategorised
Pattanásos a bőröm!                                      Sok olyan embertársunk van, aki a pubertáskor múltával is kénytelen a   pattanásaival viaskodni. Jó hír számukra, hogy a tradicionális kínai orvoslás és a natúrmedicina a tisztátlan bőrt eredményező bajokat is képes szelíd gyógymódokkal kezelni!   Miért alakul ki a pattanás?   A faggyúmirigy és egy szőrszál  egy egységet alkot, melyet folliculusnak nevezünk. A pubertás korban a bőrsejtek, melyek a folliculust bélelik elkezdenek gyorsabban leválni.   Amikor a sejtek keverednek a fokozottan termelt faggyúval ez eltömítheti a folliculus nyílását. Mindeközben a faggyúmirigyek tovább termelik a faggyút és feltöltik a folliculust faggyúval.   Ezen kívül az egészséges bőrön is megtalálható baktérium - a P.acnes elkezd gyorsan szaporodni az eltömődött szőrtüszőben. Ezek a baktériumok irritáló anyagokat termelnek, melyek gyulladást okozhatnak.                                      Néha a folliculusok fala megreped és így a gyulladás átterjed a környező szövetekre.     Tünetek A leggyakoribb bőrbetegség, amelyre a bőrfelszínbõl kiemelkedõ, sárgás színű, gyulladt környezetben elhelyezkedő elváltozások jellemzők.   Tipikusan az arcon és a törzsön fordul elő. Mindmáig a betegségért felelős egyértelmű okot nem találtak, azonban a férfihormonok (androgének) bizonyára szerepet játszanak kialakulásában. Ezt alátámasztja az is, hogy általában a pubertáskorban lép fel, bár idősebb korban is kialakulhat.   A férfiak gyakrabban betegednek meg, mint a nők.   Nőkben a bőr fokozott zsírosodása, a faggyúmirigyek fokozott működése a férfihormonok fokozott termelésére hívhatja fel a figyelmet, ilyenkor részletes kivizsgálás jön szóba.   Nem véletlen , hogy a pattanások leginkább a törzsön és az arcon alakulnak ki, ugyanis ezeken a helyeken fokozottabb a faggyúmirigyek működése, a mirigyek kivezetőcsöve eltömeszelõdhet, ezáltal a váladék a mirigyben pang, felülfertõzõdik, ezen kívül a faggyú a szövetek közé jutva a bőrt károsíthatja.   A bőr lehet fokozottan érzékeny, viszketés, fájdalom is elõfordulhat. Súlyos esetben gennyes gyulladás alakul ki.   Kezelési lehetőségek Nagyon fontos, hogy a pattanásokat nem szabad nyomkodni. Nem steril körülmények között ilyenkor a pattanások elfertõzõdésének kockázata a sokszorosára nő. Az arcon elhelyezkedõ pattanások nyomkodása ezen kívül még súlyosabb betegséget is okozhat, akár agyhártyagyulladás is felléphet.   A nyomkodással ugyanis, a fertőzött faggyú a nyirokerekbe kerülhet, onnan pedig a fertőzés könnyen továbbterjedhet.   Az előbbi kockázatokon kívül nyomkodás esetén a bőr hegesedhet és maradványtünetekkel gyógyul. Kezelés hatására a teljes gyógyulás maximum kb. 2 hónapot vesz igénybe.   A pattanások eltávolítására használatos speciális eszközzel azok kinyomhatók. A hegesedéssel járó esetben lézerrel végzett kozmetikai sebészeti beavatkozások igen jó eredménnyel járhatnak.   Ha a bőr tisztátlansága és a pattanások nem múlnak el a pubertással, a nyugati orvoslás általában csak gyógyszeres kezelést tud kínálni. Ezzel ellentétben a kínai orvosok és a natúrmedicina képviselői óvatosabbak. Szerintük a gyulladt, piros duzzanatok képében jelentkező   bőrelváltozás kialakulásában számottevő szerepe van a tüdő és a vastagbél működésének. Kapcsolódó termék: Holt-tengeri iszap   Térkép a testünkön - a kinai medicina szerint   Az, hogy az aknék hol jelennek meg testünkön, sokat elárul arról, hogy a csi - azaz az életenergia - áramlása hol akadt el. Egy kínai orvoslásban járatos gyógyítónak pattanásainkkal együtt tehát olyanok vagyunk, mint egy térkép.   Arcunk két oldalán és a nyakunkon megjelenő pattanások azt valószínűsítik, hogy a máj és az epehólyagmeridiánunk működése kiegyensúlyozatlan. A zavar ezeken a területeken gyakran emocionális - érzelmi - problémákból ered, vagy hormonális eredetű, ezért fordul elő például a terhesség második szakaszában.   A homlokunkon és az arcunk első részén megjelenő pattanások a zsíros ételek és fehérjékben gazdag táplálkozás okozta gyomortúlterheltségre utalnak.   A nyakon lévő vaskos pattanások a túlsúlyba jutott jangra emlékeztetnek. Emellett szintén a nyaktájon látható piros pontocskák, ideges foltok a szív izgalmára utalnak.   Fontos! A rendszeres antibiotikumszedés tönkreteszi a bélbaktériumokat, és hosszú távon többet árt, mint segít. Ügyeljünk az emésztésünkre, ne kávézzunk - mert terheli a májat -, együnk joghurtot, sörélesztőt és használjunk természetes alapanyagú kozmetikumokat.   Alternatív kezelési javaslat  

pszoriázis - pikkelysömör A pszoriázis - ismertebb nevén a pikkelysömör - krónikus bőrbetegség. Főként esztétikai kellemetlenségeket okoz. Az orvostudomány mai állása szerint e kór alapja genetikai eredetű, nem gyógyítható... Ám szerencsés esetben különböző kezelésekkel a beteg tünetmentessé tehető! Pszoriázis esetén a hámsejtek érési folyamata felgyorsul, körülbelül felére rövidül. Ezáltal az adott felületen viaszszerű pikkelyképződéssel járó, nagymértékű elszarusodás következik be, alatta pedig foltokban begyullad a bőr. A betegségben a populáció 1,5-2%-a érintett. Az első tünetek általában 20-30 éves kor közöttjelennek meg, de gyermekeknél is előfordulhatnak. A pikkelysömörre való hajlam genetikailag örökölhető, de olyanoknál sem kizárt, akiknél nincs családi halmozódás Pikkelysömörben leggyakrabban a végtagok, azon belül is a könyök és a térd környéke érintett. Előfordul, hogy a hajas fejbőrön izoláltan jelentkezik a probléma, ez hasonlít a korpásodáshoz, de valójában nem az. A pszoriázis egyik érdekes formája gombásodáshoz hasonló körömtünetről ismerhető fel. A pikkelysömörös köröm felületén sárgászöld folt alakul ki, és növekedéskor morzsás anyag távozik alóla. Ám ez nem gomba, hanem a pszoriázisos plakk körömágyban való megjelenése. Szintén erre utaló tünet lehet a hosszanti körömbarázdáltság vagy a körömlemezen keletkezett, tűszúráshoz hasonló kis behúzódások.  A komoly probléma akkor kezdődik, amikor nagyobb foltokban jelennek meg a pszoriázisos elváltozások: ezek aztán a széli részeken továbbnőnek, és összeérve hatalmas plakkokká alakulnak. Ilyenkor nem ritka, hogy kísérő tünetként a nyirokcsomók is megduzzadnak. Előfordul, hogy a pszoriázis betegség az ízületekre is ráhúzódik, fájdalmas duzzanatot okoz. Leggyakrabban a térd és a kéz-láb kisízületei érintettek. Az ilyen esetekhez gyakran társul kötőhártya-gyulladás és/vagy húgy-csőfolyás is. Speciális esetben nem a hámlás a fő jellemző, hanem az egész testfelületet érintő, erőteljes gyulladás. Ez a pszoriázis legsúlyosabb formája, és kórházi kezelést igényel. Melyek lehetnek a pikkelysömörös tüneteket kiváltó okok? - Sokféle provokáló tényező előfordulhat. Ilyen a szervezetben valahol felbukkanó gyulladás, a hirtelen stresszhelyzet vagy a lelki válság, de még egy egyszerű nyári hasmenés is okozhatja a tünetek megjelenését. Első lépésként mindenképpen érdemes általános góckutatást végeztetni. A szokványos vizsgálatokkal sajnos nem mindig sikerül megtalálni a problémát kiváltó okot. Ilyenkor további speciális módszerek szükségesek. Nagyon fontos a pszichés faktorok felismerése is. A tünetek a mindennapi életben rendkívül zavaróak. A pszoriázisos beteg gyakran kedvezőtlen megítélés alá esik, ha közösségbe megy, annak ellenére, hogy a pikkelysömör nem fertőző - ám ezt kevesen tudják. A hajas fejbőr pszoriázisos tünetei a legszembetűnőbbek. Aki testének más területein viseli a tüneteket, sokszor melegben is nyakig begombolkozva jár, mert pszichésen rendkívül rosszul viseli a rá irányuló tekinteteket... TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK PIKKELYSÖMÖRBEN: - Első lépésként a szervezetben lévő gyulladást, gócot kell megszüntetni. Majd a bőrtünetek javulni kezdenek, bár előfordulhat átmeneti rosszabbodás is. Általában ezután indul meg a javulás. Néha hetekig-hónapokig kell folytatni a kezelést. A tünetmentes állapot egyénileg változó ideig tart: van, aki évekre elfelejtheti a betegségét, míg mások csak rövidebb időre szabadulnak meg tüneteiktől. A pszoriázisra a napozás általában jó hatással van. A tengerparti fürdőzés és napozás különösen hatékony. Leginkább a Holt-tenger ajánlható egyedi klímája és a tengervíz különösen magas só- és gazdag ásványianyag-tartalma miatt. Emellett tanácsos megváltoztatni az érintett életkörülményeit, mert a lelki tényezők nagyban befolyásolják a betegség kialakulását és mértékét. Ezen kívül számos külső és belső gyógyszeres kezelés alkalmazható a tünetek enyhítése céljából. A hétköznapi gyakorlatban többnyire szteroidos készítményeket alkalmazunk a gyulladás megszüntetésére! A szteroidok hosszú távú, nagy bőrfelületeken való alkalmazása azonban mellékhatásokkal jár: károsak a májra, kedvezőtlenül befolyásolhatják az anyagcserét, elvékonyítják a bőrt, lecsökkentik a bőr saját védekezőfunkcióit stb. Ezért, ha egy mód van rá, meg kell próbálni szteroidos anyag nélkül „megfogni" a betegséget. Léteznek olyan készítmények is, amelyek az immunrendszer stimulálásával késztetik a szervezetet a tünetek leküzdésére. Elérhető már kenőcs formájában olyan D-vitamin-származék is, ami szintén hatásos lehet, nagy kiterjedésű, makacs esetekben pedig A-vitamin-származék-tartalmú gyógyszerrel lehet sikerrel kezelni a betegséget. Ez azonban megterheli a májat, tehát csak jó májfunkcióval rendelkező beteg esetében alkalmazható. Szerencsére kaphatók különböző holt-tengeri só- és iszapkészítmények! A tünetmentesítés időtartamában szintén fontos szerepet játszanak a lelki tényezők! Akiknek sikerül megtalálni, és valamilyen módon kezelni a betegségük hátterében álló pszichés problémákat, sokkal jobbak az esélyei a tünetmentes állapot elérésére és hosszú távú megőrzésére. A pszichoszomatikával foglalkozó szakemberek szerint minden betegség mögött fellelhető annak lelki oka. Ennek orvoslásával megszabadulhatunk a testi tünetektől. A bőrbetegségek hátterében legtöbbször problémás emberi kapcsolatok állnak. A pikkelysömör esetében az ember önvédelmi célból páncélt növeszt, bezárkózik, lelkileg szinte megközelíthetetlenné válik. A gyógyító víz A Holt-tenger partjainál évente több ezer, bőrbetegségben szenvedő beteg kezelteti magát eredményesen.A bibliai tenger a Földközi-tenger szintje alatt 400 méterrel fekszik egy több mint kétmillió évvel ezelőtt kialakult árok mélyén. A földfelszín legmélyebben fekvő területén kialakult tenger vizének sótartalma 32%, ami jóval magasabb bármely tengerénél 21-féle ásványi anyagot tartalmaz, többek között magnéziumot, kalciumot, brómot és káliumot, valamint számos olyan anyagot, melyek más vizekben nem fordulnak elő.  Partján a Nap UV-sugarait megszűri az intenzív párolgás miatt kialakult réteg, így a napozás sokkal egészségesebb. Mindez összességében rendkívül hatékony a pikkelysömör kezelésére.forrás:informed  Iratkozzon fel hírküldőnkre!  

Helicobacter fertőzés
Helicobacter pylori Mi okozhatja a gyomorfekélyt?   A mozgásszegény életmód, a rostanyagokat nélkülöző, ám zsírban és fűszerben gazdag táplálkozás, és persze az állandó idegeskedés továbbra is ellenjavallt, ám 1982 óta alaposan megváltozott az orvostudomány szemlélete a fekély kialakulásával kapcsolatosan. Ekkor fedezte fel egy ausztrál kutató a helikobakter pylori nevű baktériumot, és mára már bizonyossá lett, hogy e kórokozó felelős a gyomorfekély és rosszabb esetben a gyomorrák kialakulásáért.   A tárgylemez rejtélye   A spirál alakú kicsiny baktériumot egyébként már a múlt század vége óta látták a gyomorból származó szövetek mikroszkópos képein, ám nem tudták azonosítani, így leginkább a tárgylemez szennyeződésének hitték.     Az azonosítást követően elvégzett állatkísérletek tanúsága szerint a baktériummal fertőzött egyedek 35-40 százalékánál lépett fel gyomorrák.   Az eddigi világstatisztika alapján minden századik baktériumhordozó embernél fejlődhet ki daganat, éppen ezért az ENSZ Egészségügyi Világszervezete elsődleges rákkeltőként tartja nyilván a bacilust.   A kórokozó gyermekkori fertőzés következtében kerül a gyomorba, s bár jelenléte nem okoz bizonyosan betegséget, az már tudományos tény, hogy helikobakter nélkül viszont nem alakul ki fekély.   A felfedezés óta a fertőzés szűrése elterjedt, és  már a gyógyítására is van mód, így Nyugat-Európában napjainkra csökkent a gyomorfekélyes és gyomorrákos megbetegedések száma.   Hazánkban évente 35 ezer embert kellene megszabadítani a fertőzéstől, amihez nálunk is rendszeres szűrésre volna szükség. Leginkább a rizikócsoportba tartozóknál lenne ajánlatos a folyamatos orvosi ellenőrzés, azaz a 45 év feletti, emésztési panaszokkal élő embereknek, illetve azoknak, akiknek családjában már előfordult gyomorrákos megbetegedés.       A leggyakoribb emberi fertőzés   Földünk népességének több, mint felében kimutatható a Helicobacter pylori! A gyermekkorban történő fertőzés létrejötte és a kórkép kialakulása között több évtized is eltelik. Az érintettek csekély hányadánál jelennek meg csak a kórokozónak tulajdonított betegségek: - az idült gyomorhurut, a gyomor- és nyombélfekély, - a gyomor eredetű MALT limfóma, illetve a gyomorrák. 1996-ban a WHO I. osztályú rákkeltőnek nyilvánította a Helicobacter pylorit Annak, hogy a baktérium képes legyen a gyomorban életben maradni és ott megtapadni, alapvető feltétele a mozgási képessége (motilitása).   Mivel a Helicobacter pylori nem saválló, igyekszik elkerülni a gyomorban uralkodó savas vegyhatású körülményeket. Spirális mozgással igyekszik minél előbb a biztonságot nyújtó hámfelszíni réteget borító nyákon át annak alsó rétegébe. A baktérium által legnagyobb mennyiségben termelt enzim az ureáz, mely a karbamidot (ureát) végső soron ammóniára és széndioxidra bontja. Az ammónia - kémhatásánál fogva - képes ellensúlyozni a gyomor savas pH-ját, másrészt toxikus hatással bír a nyálkahártya sejtjeire és kémiai úton odavonzza a gyulladásos sejteket, azaz a fehérvérsejteket (granulocitákat). Ez utóbbiak helyi gyulladásos választ idéznek elő, mely fokozza a hámsejt károsodását. A Helicobacter pylori krónikus gyomornyálkahártya gyulladást okoz az összes fertőzött személyben. A klinikai lefolyás nagyon változó. A Helicobacter pylori fertőzés következtében kialakuló számos gyomorbetegség mellett: - érelmeszesedést, - bőrbetegségeket, - izületi gyulladásokat, - epekőképződést is okozhat. A Helicobacter pylori kimutatása többféle módszerrel is történhet. A gyógyítás célja a kórokozó komplett kiírtása (eliminációja). Hatásos kezeléssel a gyógyulási arány kb. 90%-os. Kapcsolódó termékek: Fázis 3 kapszula Szájvíz Ajánlja a Naturalpatika oldalait ismerőseinek is!    

dr.Nona International Ltd.

A NaturalPatika a dr.Nona International Ltd. független termékközvetítője.

Elérhetőség

NaturalPatika Webshop Kft.
2483 Gárdony, V. utca 2. 
H2483

+36 70 3122992
E-mail: naturalpatika@gmail.com

facebook